Lezingen en studiedagen

lezingen

 

Met behulp van inspirerende en afwisselende werkvormen en materialen geven we uitleg over de verschillen tussen de vaste mindset en de groeimindset en alles wat daarbij hoort. Denk hierbij aan thema’s als doorzettingsvermogen, omgaan met fouten, leren, ontsnappen aan je comfortzone, het opbouwen van zelfvertrouwen en groeigericht denken.

 

Wanneer je een lezing of studiedag van Platform Mindset hebt gevolgd, begrijp je wat de verregaande invloed is van de manier waarop je over jezelf denkt en weet je hoe je jezelf en anderen kunt helpen bij het ontwikkelen van een groeigerichte mindset.

 

Waar mogelijk wordt de inhoud van onze trainingen afgestemd op de deelnemers en hun specifieke achtergrond. Zo gaven wij al lezingen en studiedagen aan onder andere leerkrachten, docenten, ouders (PO en VO), (Pabo) studenten, kindercoaches, 3psychologen, maatschappelijk werkers en professionals binnen de kinderopvang.

Hieronder vind je ons basisaanbod.
Neem voor meer informatie en onze mogelijkheden contact op via administratie@platformmindset.nl.

Basislezing Mindset (1 uur)
Tijdens deze lezing maken de deelnemers kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. We laten het verschil zien tussen de vaste mindset en de groeimindset en maken inzichtelijk welke effecten deze manieren van denken hebben op hoe je als volwassene of kind in het leven staat. Ook krijgen de deelnemers een aantal concrete tips voor het (helpen) ontwikkelen van een groeimindset.

Kosten: € 250,-


Interactieve lezing Mindset (1,5 uur)
Tijdens deze lezing maken de deelnemers uitvoerig kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. We verklaren waarom sommige kinderen of volwassenen genieten van uitdagingen, hard werken voor hun doelen en zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl anderen het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. De deelnemers leren hoe ze een positieve mindset bij kinderen (en zichzelf!) kunnen stimuleren en bekrachtigen.
Kosten: € 325,-         3

Studiemiddag Mindset (3 uur)
Tijdens deze studiemiddag maken de deelnemers uitvoerig kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. We verklaren waarom sommige kinderen of volwassenen genieten van uitdagingen, hard werken voor hun doelen en zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl anderen het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. De deelnemers leren hoe ze een positieve mindset bij kinderen (en zichzelf!) kunnen stimuleren en bekrachtigen en maken daarnaast de koppeling met hun eigen werksituatie. Door middel van een activerend circuit worden de deelnemers uitgedaagd om vanuit de mindsetgedachte kritisch te kijken naar hun werkwijzen en gewoonten. Thema’s die hierbij onder de loep kunnen worden genomen, zijn bijvoorbeeld toetsen, rapporten/rapportages, gespreksvoering en gebruikte materialen.

Kosten: € 600,-


Studiedag Mindset (8 uur)
Tijdens deze studiemiddag maken de deelnemers zeer uitvoerig kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. We verklaren waarom sommige kinderen of volwassenen genieten van uitdagingen, hard werken voor hun doelen en zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, terwijl anderen het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. De deelnemers leren hoe ze een positieve mindset bij kinderen (en zichzelf!) kunnen stimuleren en bekrachtigen en maken daarnaast de koppeling met hun eigen werksituatie. Door middel van een activerend circuit worden de deelnemers uitgedaagd om vanuit de mindsetgedachte kritisch te kijken naar hun werkwijzen en gewoonten. Thema’s die hierbij onder de loep kunnen worden genomen, zijn bijvoorbeeld toetsen, rapporten/rapportages, gespreksvoering en gebruikte materialen. Bevindingen en ideeën die in verschillende subgroepen naar voren komen, worden plenair gedeeld en op basis hiervan wordt een gezamenlijk een aanzet gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak om de school/organisatie ‘mindsetproof’ te maken.

Kosten: € 999,-

2
Twee- of Driedaagse verdieping in Mindset
Tijdens deze meerdaagse verdiepingstrainingen verkennen we alle relevante aspecten rondom het thema mindset. Door middel van afwisselende en actieve werkvormen worden de deelnemers uitgedaagd om zelf de verdieping te zoeken. Hierbij staan zelfontwikkeling en praktische (onderwijs)toepassingen centraal.

Belangrijke thema’s die tijdens de module aan bod komen, zijn onder andere (leer)motivatie, uitdagingen en doelen, comfortzone en zelfvertrouwen, fouten maken en leren, breinplasticiteit, doorzettingsvermogen en groeimindsettaal en –gedachten.

De deelnemers leren hoe ze een positieve mindset bij kinderen (en zichzelf!) kunnen stimuleren en bekrachtigen. Ze beschikken over kennis en vaardigheden die ze direct kunnen toepassen en weten welke materialen en werkvormen ze hierbij kunnen gebruiken. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen mindset en de groeimogelijkheden die binnen hun persoonlijke en professionele ontwikkeling van belang zijn.

 

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief reiskostenvergoeding (à € 0,32 p/km.) en exclusief BTW .

N.B. De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op groepen tot ongeveer 20 personen. Wij bieden verschillende varianten ook aan (veel) grotere groepen aan.
Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

 

7

Screen Shot 2016-06-20 at 12.37.24