Carol Dweck reageert op recente kritiek op onderzoek naar groeimindset:

Een groeimindset is de overtuiging dat intellectuele vermogens niet vaststaan, maar kunnen ontwikkelen. Behalen leerlingen die leren over de groeimindset betere cijfers en toetsresultaten?

Brook Macnamara en haar collega’s deden een meta-analyse van groeimindset-interventies en ontdekten dat leerlingen die geleerd hadden over de groeimindset significant hoger presteerden. Macnamara is echter van mening dat de effecten van deze programma’s of interventies, hoewel statistisch significant, te klein zijn om van belang te zijn.

Dweck en haar collega’s zijn het hier niet mee eens. Dat klinkt natuurlijk logisch, aangezien veel groeimindset-interventies gebaseerd zijn op Dwecks onderzoek. Haar meningsverschil met Macnamara is echter gebaseerd op wat verstaan wordt onder een betekenisvolle effectgrootte voor educatieve interventies. Een effectgrootte is een manier om voordelen van een interventie te standaardiseren over veel verschillende resultaten, zoals toetsresultaten en cijfergemiddelden.

Macnamara beweert dat de gemiddelde of kenmerkende effectgrootte voor een educatieve interventie .57 is. In het geval van cijfergemiddelden zou dit betekenen dat leerlingen in een onderzoeksgroep cijfers zouden behalen die op een 4.0 schaal ongeveer .57 punten hoger zouden zijn dan die van een controlegroep.

Effecten op cijfers

Wanneer echter beter wordt gekeken naar de literatuur, blijkt dat de meeste studies die deze effectgrootte van .57 hadden, helemaal geen onderzoek deden naar effecten op daadwerkelijke cijfers en gestandaardiseerde toetsresultaten. Er werd vaak gekeken naar prestaties op een kwis die minuten nadat de leerlingen iets werd geleerd, werd gegeven.

Wanneer je de effecten van groeimindset-interventies op een juiste manier wilt interpreteren, is het van belang deze te vergelijken met educatieve interventies die kijken naar daadwerkelijke cijfers en toetsresultaten. Zoals het voorbeeld hieronder laat zien, is een effectgrootte van .20 voor cijfers en toetsresultaten ongeveer het beste wat je kunt verwachten binnen een schooljaar. Dit geldt zelfs voor de meest prijzige en veelomvattende programma’s en in het bijzonder voor adolescenten, de leeftijdsgroep waarbij de meeste groeimindset-interventies plaatsvinden.

Het formeren van kleinere klassen op alle basisscholen van een Amerikaanse staat had bijvoorbeeld een effectgrootte van .20. Een schooljaar lang leren (van klas 3 tot klas 4 van de middelbare school) gaf een effectgrootte van ongeveer .20 over verschillende vakken, gemeten met gestandaardiseerde toetsen. Een heel jaar met een goede leraar, in vergelijking met een gemiddelde leraar, geeft gewoonlijk een effectgrootte van ongeveer .20.

Gebaseerd op een zoekopdracht op ‘What Works Clearinghouse’, een site van de overheid die vooraanstaand onderzoek naar educatieve interventies bekijkt, bestaan er strikt genomen bijna geen geëvalueerde interventies met significante effecten op de prestaties van middelbare scholieren. Van de weinige succesvolle programma’s voor middelbare scholieren, is een van de meest gewaardeerde interventies een alfabetismeprogramma voor kwetsbare derdeklassers, met een effectgrootte van .06 en kosten van bijna 2000 dollar per leerling.

Sue Dynarski, een vooraanstaand onderwijseconoom, geeft aan dat in reële settings, een effectgrootte van .20 ‘een groot effect’ is. De effectgrootte die Macnamara rapporteert voor groeimindset-interventies is .19 voor leerlingen die risico lopen op lage prestaties – dat wil zeggen, voor de leerlingen die het meest behoefte hebben aan een academische ‘boost’. Wanneer je de leerlingen die geen risico lopen of die al goed presteren erbij betrekt, is de effectgrootte over het geheel .08. Deze effecten zien er niet zo klein uit wanneer je de juiste vergelijking gebruikt. Maar er is meer.

Goedkoop en efficiënt

Veel groeimindset-interventies duren ongeveer een uur en kosten minder dan 1 dollar per leerling. Ze worden direct aan de leerling geleverd en ze veranderen niets aan de leraar, klas of school. En toch leveren ze effecten die vergelijkbaar zijn met de effecten van meer langdurige en prijzige interventies – zelfs van veel van de beste hervormingen binnen klas, zoals kleinere klassen of betere leraren.

Directe interventies zijn slechts één manier om je te richten op de mindset van de leerlingen. Collega’s van Dweck van de University of Washington en de Indiana University zijn een curriculum aan het opzetten dat leraren helpt om groeimindset-interventies toe te passen in hun klas. Hierdoor zal het ware potentieel van groeimindset in het kader van het verbeteren van het leren van leerlingen steeds duidelijker worden. Dwecks interventies voor leerlingen zijn gratis beschikbaar voor het onderwijs. Het genoemde curriculum zal dat ook zijn, nadat het volledig ontwikkeld en onderzocht is. Belangrijk om te vermelden: Dweck heeft geen financiële relatie met wie dan ook die mindset-gerelateerde producten verkoopt.

Methodes om groeimindset te ontwikkelen staan in de kinderschoenen. Is er nog veel te leren. In het kader hiervan, hebben Dweck en haar collega’s net een landelijke studie naar mindset-interventies afgerond, waarbij ze hebben onderzocht waar ze het beste werken en hoe ze verbeterd kunnen worden. Het opwindendste deel van deze wetenschappelijke reis is nog maar net begonnen!

(vrij naar ‘Carol Dweck responds to recent criticism of growth mindset research’ – www.mindsetscholarsnetwork.org – 26 juni 2018)