Graag introduceren we hierbij: DE MINDSET BOEKENKAST!

Op Padlet hebben wij een digitale boekenkast geopend, die iedereen kan bekijken en aanvullen. Voor boeken van jong tot oud, voor plezier tot professie!

In deze boekenkast mag iedereen tips plaatsen over boeken die te maken hebben met mindset. Dus: join ons en help elkaar groeien!

Let op!:

  • Graag alleen boeken plaatsen die raakvlakken hebben met mindset
  • Noteer de boektitel en plaats een plaatje erbij. Liever geen lange verhalen erbij vanwege de overzichtelijkheid.
  • Wij, de beheerders, behouden ons het recht voor om je bijdrage te verwijderen als we de tip niet relevant (genoeg) vinden

Gemaakt met Padlet