6 tips voor het stimuleren van de groeimindset –

Iedereen heeft zowel de vaste mindset als de groeimindset in zich. Bij sommige kinderen (0-99 jaar!) is de vaste mindset echter de stem die veruit het hardste of meeste spreekt. We kunnen leren om de groeimindset meer stem te geven.

De overgang van een vaste naar een groeimindset is niet eenvoudig. Alles wat het kind eerder het liefst vermeed, zoals uitdagingen aangaan, fouten maken en inspanningen leveren, moet hij nu ineens omarmen. Dat is best spannend en gaat niet vanzelf. Daarom kan een kind jouw hulp en geduld er goed bij gebruiken.

wat is mindset

Tip 1: Focus op het proces

Maak scores en resultaten minder belangrijk en richt je op het proces dat het kind doormaakt. Benadruk het doorzettingsvermogen, de aanpak van het kind en zijn inzet. ‘Jammer dat je niet tevreden bent met die 6 voor rekenen op je rapport. Je hebt er hard voor gewerkt! Je mag echt heel trots op jezelf zijn!’ Vraag een kind regelmatig wat hij geleerd heeft en laat hem vooral vertellen hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.

Tip 2: Focus op de inspanning

Maak het kind duidelijk dat het er niet om gaat de beste, de snelste of de slimste te zijn, maar dat het gaat om de inspanning die je levert om iets te bereiken. Richt je complimenten op hard werken en oefenen: ‘Als je net zo hard blijft oefenen als vandaag, dan zal je zien dat je dit muziekstuk steeds beter gaat spelen!’ Zorg ervoor dat het kind op school lesstof krijgt die is afgestemd op zijn niveau, zodat hij dagelijks kan ervaren dat het leveren van inspanningen noodzakelijk is om verder te komen. Vertel waar jijzelf moeite voor hebt moeten doen en wat je daarmee hebt bereikt. Wees een groeimindset-voorbeeld!

Tip 3: Focus op groei

Laat het kind zien dat je gelooft in de groeimogelijkheden van talenten en intelligentie en laat het kind zijn eigen groei ervaren: ‘Jammer dat je je tafeltoets niet hebt gehaald, maar kijk eens: vorige keer had je er 8 goed en nu 15! Zie je hoe je vooruit bent gegaan door extra hard te oefenen?’ Zorg dat het kind zich niet vergelijkt met anderen, maar zich richt op het verbeteren van zichzelf en het behalen van zijn eigen doelen. En natuurlijk: ‘vier’ iedere vooruitgang die het kind boekt door hard te werken.

Tip 4: Focus op leren

Sta model voor ‘een leven lang leren’ en vertel het kind hoe je jezelf steeds bent blijven ontwikkelen. Geef het kind mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zonder dat hij het gevoel heeft direct de beste te moeten zijn. Geef het kind inzicht in de vaardigheden die hij nog moet ontwikkelen en help hem bij het aanleren hiervan.

Tip 5: Focus op het leren van fouten

Laat het kind zien dat ook jij geregeld fouten maakt en vertel wat je ervan hebt geleerd. Geef het kind de kans om fouten te maken, dus ruim niet alle obstakels voor hem uit de weg. Help het kind van een fout een leermoment te maken. Zoek samen op welke fouten de held (sporter, popster e.d.) van je kind heeft gemaakt in zijn of haar carrière en ontdek hoe hij of zij daar beter van geworden is.

Tip 6: Maak bewust!

Ook is het belangrijk om het kind inzicht te geven in dit proces. Vertel hem op een begrijpelijke manier over de vaste en de groeimindset en de gevolgen daarvan. Je kunt hierbij gebruikmaken van de personages Fixie en Growie. Fixie heeft een vaste mindset en ziet overal problemen. Growie zet deze problemen om in kansen. Bespreek allerlei situaties met het kind en laat hem verwoorden hoe Fixie erop zou reageren en vooral: wat Growie zou zeggen en doen. Het kind oefent zo op een speelse manier om te denken vanuit een groeimindset. En dat is het begin!

Sta model voor ‘een leven lang leren’ en vertel het kind hoe je jezelf steeds bent blijven ontwikkelen. Geef het kind mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zonder dat hij het gevoel heeft direct de beste te moeten zijn. Geef het kind inzicht in de vaardigheden die hij nog moet ontwikkelen en help hem bij het aanleren hiervan.

Wil je hier meer over leren? Volg dan bij ons een training! Klik hier voor meer informatie.