8 goede redenen om de Leerkuil in te (gaan) zetten in je klas of coaching

De Leerkuil, steeds meer leraren en coaches ontdekken de kracht en mogelijkheden ervan. Deze visuele tool biedt ontzettend veel kansen voor leerlingen -van jong tot oud!- om sterker te worden in het doorlopen van een leerproces! Hieronder zetten we voor je op een rij wat de kracht is van deze tool. En waarom het waardevol is om deze te gebruiken in leersituaties:

De Leerkuil…

1. normaliseert leren, helpt om te leren leren

De Leerkuil biedt de kans om te laten zien dat alle aspecten die iemand ervaart bij het leren van iets nieuws er gewoon bij horen. Zowel positief als negatief. Voor velen is het belangrijk om hiervan bewust te worden, zeker als je iemand wil helpen bij het ontwikkelen van leervaardigheden.

2. helpt om aangeleerde hulpeloosheid af te leren: je hebt altijd een mate van invloed

Veel mensen hebben de neiging om tegenslagen, fouten, hindernissen toe te schrijven aan aspecten buiten zichzelf. De Leerkuil laat zien dat deze aspecten bij het leren horen en dat je tegelijkertijd invloed hebt op deze aspecten. Door met de Leerkuil te werken geef je de ander dus handvatten om niet in de slachtofferrol te verzanden, maar bied je juist handvatten om leiderschap te tonen in het leren.

3. is een instrument om Autonomie, Relatie en Competentie te verhogen (ZDT)

De Leerkuil biedt veel kansen om te werken aan motivatieproblemen: op welk moment loopt het vaak spaak als iemand in de Leerkuil zit? In welk van bovenstaande aspecten van uit de zelfdeterminatietheorie ervaart diegene dan een probleem? Door hierover met elkaar te praten, krijg je zicht op welke aspecten verbeterd kunnen worden.

4. vergroot de self-efficacy

Self-efficacy is het vertrouwen dat je over voldoende ‘gereedschap’ beschikt om een Leerkuil te doorlopen. Een hoge mate van self-efficacy is volgens John Hattie een van de belangrijkste voorwaarden voor goede prestaties.
Iedere keer wanneer je een Leerkuil doorgaat, ontwikkel je nieuwe tools. Wanneer je dus bewust wordt van het proces van leren door de Leerkuil, kun je je ook bewust worden van het gereedschap dat je ontwikkelt: je self-efficacy groeit!

5. versterkt de executieve functies

Het vergroten van je ‘gereedschapskoffer’ betekent ook dat je aan je executieve vaardigheden werkt. Door deze vaardigheden expliciet in de Leerkuil te laten benoemen, krijg je veel handvatten om te zien welke vaardigheden al goed gaan en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden.

6. leert je talenten en kwaliteiten te (her)kennen

Door over het leerproces te praten aan de hand van Leerkuil, kun je ook ontdekken wat je sterke kanten zijn, de vaardigheden die je snel en gemakkelijk inzet en die je weinig energie kosten. Dit zijn je talenten! Door deze te leren kennen in de Leerkuil kun je deze ook doelbewust in andere (leer)situaties gaan inzetten.

7. helpt bij het uitbreiden van je emotionele vocabulaire

Zoals Ludwig Witgenstein zo mooi schreef: ‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’. Door met elkaar te praten over je ervaringen en gevoelens tijdens een leerproces, breid je je woordenschat op het gebied van emoties verder uit. Dit geeft veel handvatten om in een volgende leersituatie je gedrag te benoemen en te beïnvloeden. Hierover schrijven we binnenkort nog eens een uitgebreider artikel!

8. versterkt je emotionele intelligentie en daarmee je zelfkennis, compassie en eigen regie

Op het moment dat je je emoties herkent en kunt benoemen, kun je ook gemakkelijker je emoties (leren) reguleren. Je leert jezelf daardoor beter kennen en daarmee kun je ook meer begrip opbrengen voor jezelf. Wanneer je jezelf beter kent, ontstaat er ook ruimte om keuzes te maken die goed voor je zijn.

Hoe werk je met de Leerkuil?

Hieronder vind je vier handige tips om (verder) met de Leerkuil aan de slag te gaan:

  1. Ken je de Leerkuil nog niet? Dan is ons webinar hierover een mooi startpunt. In dit webinar vertellen we je hoe de tool werkt en geven we je voorbeelden en tips om deze in te zetten!
  2. Ook schreven we al eerder dit artikel over de Leerkuil. Daar haal je vast ook al informatie uit!
  3. Ken je ons e-book over de Leerkuil al? In deze download vind je alle fases van de Leerkuil paginagroot afgebeeld, zodat je deze kunt inzetten in je dagelijkse praktijk.
  4. Wil je de Leerkuil zichtbaar maken in je groep of praktijk? Hang dan onze poster(s) op!
    We hebben een gratis poster op onze website die je zelf kunt printen op A3-formaat. Of bestel in onze webshop de posterset van twee A2-posters! Er is ook een voordeelpakket voor bijvoorbeeld scholen!