Gouden weken, ook voor Groeimindset

 

Heel veel leraren starten het schooljaar met de bekende Gouden Weken waarin gewerkt wordt aan een fijn groepsklimaat. En dat is natuurlijk superbelangrijk.

Deze periode is bij uitstek geschikt om ook een stevige basis te leggen voor een op groei gericht klimaat in de klas: de psychologische veiligheid waar in deze weken doelmatig op wordt ingezet, is namelijk een hoofdvoorwaarde om goed te kunnen leren!

Stephen Covey legde in de jaren ’80 al uit dat het opzetten van een Mission Statement helpt bij het richting geven aan een team/groep. In een Mission Statement verzamel je waarden uit/van de groep, bespreek je met elkaar welke voor de groep onmisbaar zijn en vanuit welke je wilt werken. Een Mission Statement geeft antwoord op ‘Why’: waarom doen we hier wat we doen, en hoe doen we dat?

Vervolgens maak je samen hiervan een korte stevige tekst die je met de groep uit het hoofd leert, zodat deze als leidraad geldt voor alle acties die het team/de groep gaat uitvoeren. Want: als duidelijk is voor de héle groep waar de groep voor wil gaan in een schooljaar, dan blijkt de productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid en plezier flink toe te nemen.

Een voorbeeld:

“Wij zijn groep drie. We werken, spelen en gaan samen delen. We maken plezier en zorgen voor elkaar. Zo maken we samen een topjaar!”

“Wij, de kinderen en juffen van groep 8, luisteren goed naar elkaar, denken diep na en werken samen om slimmer te worden voor nu en voor later.”

 

Van missie naar afspraken

Vanuit zo’n missie maak je vervolgens met elkaar afspraken: wat doen we concreet om onze missie te bereiken? Over sociaal gedrag ontstaan er afspraken als ‘iedereen mag meedoen’ of ‘we praten aardig tegen elkaar’. Of er komen afspraken over de werkhouding: ‘er praat 1 persoon tegelijk’ of ‘we ruimen onze spullen netjes op’.

Maar… Vergeet bij het opstellen van een missie en afspraken niet om ook te kijken naar de LEERhouding: waarom zitten we hier eigenlijk op school? Wat is belangrijk bij het leren? Hoe kunnen wij goed leren? Wat moeten we dan doen? Door ook hier vanaf het begin aandacht voor te hebben, leg je ook op dit gebied een noodzakelijke basis voor het leren. Denk bijvoorbeeld aan afspraken als ‘door fouten te verbeteren kunnen we nog meer leren’ of ‘als ik iets moeilijk vind dan ga ik er mee aan de slag’.

Wanneer je met je groep de leerhouding voor het komende jaar bespreekt, kun je ook direct aflezen in welke mate zij al hebben nagedacht over wat er nodig is om goed te kunnen leren. En zo weet je ook waar je moet beginnen met het eventueel bijsturen daarvan.

 

Hou ‘t on top of mind

Belangrijk is dat iedereen de missie en afspraken heel goed in zijn hoofd heeft. Uit onderzoek blijkt dat we al snel denken dat de leerlingen wel weten wat de bedoeling is. Dat ze wel weten welke regels belangrijk zijn in de groep. Maar de leerlingen (en leraren) hebben veel andere zaken aan hun hoofd en daarom zul je deze afspraken tot in den treure moeten herhalen. Sta er dagelijks bij stil, ook later in het jaar, zodat het echt bij iedereen on top of mind blijft. Ook in je leerkrachtgedrag is dit natuurlijk belangrijk. Als jullie afspraak is ‘een fout is een leermoment’, zorg dan dat jullie dit elke dag ook kunnen oefenen. Bouw momenten in waarop jullie dit heel bewust gaan toepassen. Zó krijgen de missie en afspraken ook échte waarde, voor een heel schooljaar!

Een paar tips nog:

Verder willen we nog enkele tips meegeven waar je mee kunt beginnen in het nieuwe schooljaar:

  1. Wil je de groeimindset versterken in je groep? Start dan met Breinologie. Maak kinderen duidelijk hoe ons brein werkt als we leren. Als kinderen weten dat we bij het leren nieuwe neurologische verbindingen aanmaken en dus ons brein zo sterker maken, dan komt dat motivatie en inzet ten goede. Meer hierover vind je in onze methodiek Groei in je Groep.
  2. Leer kinderen wat strategieën zijn: manieren om een taak onder de knie te krijgen. Help ze om strategieën te ontdekken die ze al gebruiken en leer ze heel bewust nieuwe strategieën aan leerstrategieën. Hier lees je een artikel over strategieën.
  3. Neem voor jezelf onder de loep hoe je reageert op fouten die in de groep gemaakt worden. Dit lijkt een heel grote invloed te hebben op de mindset van de kinderen. Welk voorbeeld laat jij zien? In dit artikel lees je er meer over!

 

We wensen je een gouden schooljaar toe!