Sinds 2021 zijn scholen wettelijk verplicht om actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen. Dit betekent dat jij als leerkracht of schoolleider manieren moet vinden om deze belangrijke thema’s in je onderwijs te integreren. Een sleutelconcept dat hierbij kan helpen, is de groeimindset. Maar waarom is de groeimindset zo cruciaal voor goed burgerschap?

Mentale flexibiliteit en zelfvertrouwen

Met een groeimindset bevorder je mentale flexibiliteit en zelfvertrouwen. Leerlingen met een groeimindset zien uitdagingen als kansen om te leren in plaats van bedreigingen. Ze durven fouten te maken en hieruit te leren, wat hen veerkrachtiger maakt en beter in staat stelt om problemen op te lossen. Deze houding is essentieel voor goed burgerschap, omdat het helpt bij een constructieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken en conflicten.

Respect en empathie

Wanneer leerlingen geloven in hun eigen groeipotentieel, zijn ze ook meer geneigd om in dat van anderen te geloven. Dit bevordert respect en empathie, twee kernwaarden van goed burgerschap. In de klas vertaalt dit zich naar een respectvolle omgang met klasgenoten en openheid voor verschillende ideeën en perspectieven. Leerlingen leren dat iedereen iets kan bijdragen aan de gemeenschap, ongeacht hun huidige vaardigheidsniveau of achtergrond.

Positieve blik op de groep

Een groeimindset moedigt actieve deelname aan. Leerlingen met deze mindset voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en zijn gemotiveerd om deel te nemen aan groepsactiviteiten en gemeenschapsprojecten. Dit gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid is cruciaal voor actieve deelname aan de samenleving als volwassenen.

Een groeimindset helpt leerlingen om diversiteit te omarmen. Door te erkennen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren en te groeien, waarderen ze de unieke bijdragen van verschillende individuen en culturen. Dit draagt bij aan sociale cohesie, omdat leerlingen leren dat diversiteit een kracht is die bijdraagt aan het welzijn van de samenleving.

Praktische implementatie in de school

Voor jou als leerkracht of schoolleider betekent dit dat het integreren van de groeimindset in het curriculum een belangrijke eerste stap is. Dit kan door inzet en doorzettingsvermogen te belonen, samenwerking aan te moedigen en een veilige leeromgeving te creëren waar fouten gezien worden als leerkansen. Daarnaast kun je projecten en activiteiten opzetten die gericht zijn op gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid, waarbij leerlingen de kans krijgen om hun groeimindset in de praktijk te brengen.

Kortom, de groeimindset vormt een stevige basis voor goed burgerschap en door deze mindset stelselmatig te cultiveren, draag je bij aan de ontwikkeling van verantwoordelijke, betrokken en veerkrachtige burgers.

Meer weten?

Wij geven allerlei trainingen over mindset, positieve psychologie en persoonlijk leiderschap. Van inspirerende workshops tot complete schooltrajecten en praktische materialen: wij kunnen je helpen om de groeimindset in je onderwijs stevig te cultiveren. Je leest er hier van alles over!