Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen diensten (trainingen e.d.) en leveringen van producten.

Bij onduidelijkheden, neem contact met ons op!