Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen diensten (trainingen e.d.) en leveringen van producten.

Bij onduidelijkheden, neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden diensten
Algemene voorwaarden webshop