Hoogbegaafdheid en mindset

Hoogbegaafde kinderen denken relatief vaak vanuit een vaste mindset. Dit lijkt misschien tegenstrijdig met hun hoge iq, maar het is heel goed te verklaren.

Wanneer je aan kinderen vraagt wat hoogbegaafdheid is, krijg je over het algemeen antwoorden als deze: ‘Dat je superslim bent’, ‘Het slimste kind van de klas’ of ‘Alles goed kunnen’. Kinderen (en volwassenen) gebruiken bij het beschrijven van hoogbegaafdheid regelmatig termen die te maken hebben met intelligentie, beter/sneller zijn dan anderen en goed zijn in iets. Helaas refereren dit soort bewoordingen aan vaste eigenschappen en impliceren ze dat hoogbegaafd zijn inhoudt dat je de beste bent of moet zijn.

Prijzen

Daarnaast loopt de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen vaak voor op die van hun leeftijdgenoten. Ze leren zichzelf bijvoorbeeld al heel jong lezen of weten als klein kind al alles over planeten. Natuurlijk worden kinderen hier vaak om geprezen, maar de kans is groot dat deze complimenten gericht zijn op hun intelligentie en het gemak waarmee ze leren, met andere woorden: op vaste eigenschappen. Daarbij ervaren ze door hun hoge intelligentie vaak weinig uitdagingen, waardoor ze gewend zijn ergens weinig moeite voor te doen. Door regelmatig dit soort ervaringen op te doen, ontwikkelen zij eerder een vaste mindset.

Kritische ingesteldheid

Bovendien zijn hoogbegaafde kinderen vaak al op heel jonge leeftijd in staat om kritisch naar zichzelf te kijken. Ze zijn zich bewust van zichzelf in de omgeving en kunnen zichzelf al vroeg met anderen (grotere kinderen of volwassenen) vergelijken. Wanneer ze zien dat anderen dingen kunnen die zijzelf nog niet beheersen, kunnen ze zich dom of niet goed genoeg gaan voelen en zich gaan schamen voor de fouten die ze maken. Je kunt je voorstellen dat de kans dat een hoogbegaafd kind een vaste mindset ontwikkelt, groot is. In de praktijk zie je dan ook regelmatig gedrag dat past bij de vaste mindset.

Uitdagingen vermijden

Er zijn hoogbegaafde kinderen die het vreselijk vinden om verrijkingsopdrachten te maken en die hun werkboekjes zo diep mogelijk in hun laatje verstoppen of alleen de gemakkelijke opdrachten maken. Ook zijn er hoogbegaafde jongeren die zich erg dom voelen wanneer ze op de middelbare school merken dat voldoendes halen niet meer vanzelf gaat. Voor hen is het erg belangrijk om te weten dat dit niets te maken heeft met hun intelligentie, maar met hun inzet en aanpak bij de taken. Voor deze kinderen is het belangrijk om hulp te krijgen bij het veranderen naar een groeimindset. Zodat ook deze talenten weer kunnen groeien!

Onze deskundige trainers geven training aan zowel leerkrachten, ouders als kinderen zelf. Klik op de knop voor meer informatie!