Teamtraject

Met een teamtraject kan je school zich ontwikkelen naar een groeischool: een school die de groeimindset ‘ademt’. Dit kan na verloop leiden tot prachtige uitkomsten:

In dit teamtraject neemt de trainer jullie mee in allerlei aspecten binnen je school waar de groeimindset tot uiting kan komen: gaan jullie voor leren of presteren? Hoe gaan jullie met fouten om? Hoe gaan jullie om met Leerkuilen (uitdagingen) binnen jullie organisatie?

Om de groeimindset te gaan ‘ademen’ met je team is het belangrijk om dit onderwerp ‘on top of mind’ te houden. Daarom werken we graag met een werkgroep binnen de school die dit coördineert. Zo borgen we de informatie en afspraken die uit de trainingen komen.

Alle trainingen van ons gaan uit van het ik-wij-zij-principe: je werkt tegelijkertijd aan je eigen ontwikkeling, aan die van je team én van je leerlingen.

Wil je meer weten? Lees dan hieronder hoe een teamtraject eruit kan zien. Of download hier onze folder.

Hoe het werkt

 • Alle modules duren een dagdeel (ca. 3 uur).
 • Het is de bedoeling om twee modules op één dag te plaatsen als studiedag. In overleg is het ook mogelijk om in halve dagen (dagdelen) te werken.
 • Een traject bestaat uit minimaal 6 modules, waarvan de 3 modules ‘Basis 1, 2 en 3’ als vaste start worden aangeboden. In overleg met de trainer worden de overige 3 modules gekozen uit onderstaand aanbod.
 • Meerdere modules zijn naar wens uit te breiden naar een hele dag (ca. 6 uur). Vraag ons naar de mogelijkheden.
 • Uiteraard is het mogelijk om het traject verder uit te breiden met andere modules. Zo kun je het traject zo passend mogelijk maken voor je team.
 • Gebruikelijk liggen er enkele weken-maanden tussen de verschillende studiedagen, zodat de lesstof in de tussenliggende periode uitgewerkt kan worden op school. Het traject kan in één of twee jaar ingezet worden.

Hoe een traject eruit ziet

Elke school is anders en daar houden wij altijd rekening mee. We volgen graag onderstaande stappen in een traject. Maar mocht het nodig zijn om daar van af te wijken, dan kan dit altijd in overleg.

 • Vooraf neemt de trainer contact met je op om de beginsituatie van je team te bespreken. Samen bespreken jullie de inhoud van de training om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op het team.
 • Binnen het team vorm je een werkgroep die de uitkomsten en opdrachten uit de trainingen coördineert, implementeert en borgt.
 • Tijdens het traject zijn er 3 online werkgroep-overlegmomenten met de trainer: één voorafgaand aan de eerste trainingsdag (nulmeting) en twee voorafgaand aan de volgende trainingsdagen. Indien gewenst kunnen meer overlegmomenten worden ingekocht. De trainer is altijd bereikbaar voor vragen via telefoon of mail.
 • Indien er meer overlegmomenten nodig zijn, dan kan dit in overleg worden ingekocht.
 • Vrijwel elke module is uit te breiden naar een hele dag, vraag ons naar de mogelijkheden op maat.

De modules

Dit houden de vaste modules in:

Tijdens deze vaste startmodule maken de deelnemers kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. De onderdelen van deze training zijn:

 • Start met een uitdagende, activerende mindsetopdracht
 • De mindsettheorie en de valkuilen die erbij horen
 • Groeitaal – deel 1
 • Breinologie – over waarom ons brein heel graag wil leren en soms helemaal niet wil leren
 • Uitdagingen – hoe kom je uit de comfortzone?

In deze vaste vervolgmodule duiken we in de Leerkuil, een superhandige tool om een leerproces weer te geven. We leren hoe de tool werkt, voor onszelf, maar ook hoe we dit kunnen overbrengen op onze leerlingen. Ook zoomen we in op de strategieën die handig zijn om een Leerkuil succesvol te doorlopen.

Vervolgens focussen we op de bemoedigende groeitaal: hoe geef je écht leerzame complimenten? En tot slot gebruiken we een deel van de tijd om plannen te maken om als team mee aan de slag te gaan in de komende periode (borging).

In dit derde vaste basisdeel is er ruimte voor een terugblik op de ontwikkeling die het team tot dan toe heeft doorgemaakt. Vervolgens gaan we verder in op Groeitaal – deel 3. Ook laten we je zien hoe belangrijk psychologische veiligheid is om te kunnen leren en groeien.

Vervolgens zullen we de begrippen self-efficacy en team-efficacy verder bestuderen. Dit zijn belangrijke factoren als het gaat om succes in leren en zijn nauw gerelateerd aan de groeimindset. Ook komt hierbij het Pygmalioneffect aan bod.

Dit zijn de keuzemodules:

De mappen Groei in je Groep (onder-, midden- en bovenbouw) bieden elk 50 veelzijdige activiteiten om in je groep de groeimindset meer vanzelfsprekend te maken.

Wanneer je in je school deze mappen structureel wil gaan inzetten, dan is dit een handige module.

In deze module doorlopen we, naast een praktische kennismaking met het materiaal, de verschillende mogelijkheden om Groei in je Groep zowel klassikaal als schoolbreed in te zetten. Ook de mogelijkheid voor 1 op 1 begeleiding (in bijvoorbeeld een zorgtraject) kan hierin worden meegenomen.

Aan het eind van deze module wordt een plan opgesteld hoe Groei in je Groep op passende wijze wordt ingezet binnen de school.

Wanneer de mappen Groei in je Groep nog niet door de school zijn aangeschaft, kunnen we deze desgevraagd direct meenemen.

Het principe ‘collective teacher efficacy’ verwijst naar het gezamenlijke geloof van leerkrachten in hun vermogen om positieve veranderingen teweeg te brengen bij leerlingen. Het versterken van deze collectieve overtuiging is van cruciaal belang voor het onderwijs en heeft een transformatieve impact op zowel leerkrachten als leerlingen.

In deze module doorlopen we theorie en activerende werkvormen om team-efficacy te versterken. Door middel van waarderende feedback, het doorlopen van de Leerkuil en het delen van succesverhalen worden leerkrachten aangemoedigd om hun ervaringen en expertise met elkaar te delen. Het leren van elkaars sterke en zwakke punten en het samen oplossen van uitdagingen, zorgt ervoor dat de overtuiging ‘wij kunnen dit met elkaar doen’ dieper verankerd kan raken.

Deze module heeft een positieve invloed op zowel het welzijn van leerkrachten als op de leerresultaten van leerlingen. Samen vormen ze een team dat in staat is om verandering en groei te realiseren in het onderwijs.

Deze module is geschikt voor ieder team dat meer ontspannen en met meer vertrouwen wil groeien en waar een fundament van psychologische veiligheid voor ieder teamlid vanzelfsprekend is.

De Leerkuil komt in basismodule 2 aan bod en in deze module duiken we dieper de Leerkuil in.

We gaan verder in op de volgende aspecten die met de Leerkuil mogelijk zijn:

 • Uitbreiden van strategieën
 • Versterken van executieve functies d.m.v. de Leerkuil
 • Gedachtenonderzoek
 • Versterken van sociale en emotionele intelligentie
 • Oefenen met Leerkuilsituaties
 • Versterken van self-efficacy en motivatie
 • Leerkuil (meer) inzetten in de praktijk

De mate waarin je organisatie een groeimindset onderschrijft, is vooral te zien aan hoe er met fouten wordt omgegaan. In deze module bestuderen we daarom het aan- en omgaan met fouten en falen: wat gebeurt er met je als je een fout maakt en hoe kun je daar mee omgaan?

De module heeft een informatief, maar zeker ook een praktische insteek. We doen verschillende opdrachten die onszelf uit de faalkramp halen en die je ook goed kunt doen in de klas. Kernwoorden: mentale flexibiliteit, psychologische veiligheid, interne criticus, mildheid, foutvriendelijkheid en humor.

Psychologische veiligheid in een team of groep is de voedingsbodem voor de groeimindset. Het zorgt ervoor dat je je veilig voelt om ideeën en ervaringen te delen, bevordert open communicatie, innovatie en effectieve probleemoplossing. Het vermindert stress, stimuleert persoonlijke groei en versterkt het vertrouwen en de betrokkenheid binnen de groep.

Door psychologische veiligheid te bevorderen, ontstaat een cultuur van respect, diversiteit en inclusie wat de samenwerking en prestaties van de groep verbetert. In deze module leer je wat dit betekent voor je eigen team en voor je klas waarin je werkt. Je krijgt handzame informatie over dit onderwerp en ervaart  vervolgens door middel van oefeningen hoe je de psychologische veiligheid stelselmatig kunt vergroten.

Sommige meer- en hoogbegaafde en/of getalenteerde kinderen lopen vast op uitdagingen. Hun mindset speelt daarbij een belangrijke rol: hoe denken zij over intelligentie, talenten en hun capaciteiten?

In deze module leer je hoe en waarom de mindsets bij meer- en hoogbegaafde kinderen vaak extra aandacht nodig hebben. Je leert aan de hand van enkele modellen welke karakteristieken van meer- en hoogbegaafden de vaste mindset versterken. En wat je kunt doen om dit om te buigen naar de groeimindset. Aansluitend zullen we ook Groeitaal onder de loep nemen. We bekijken welke feedback bekrachtigend is en welke belemmerend.
Daarnaast krijg je uiteraard praktische handvatten om met de mindsets van deze kinderen aan de slag te gaan.

Een vliegende start maken met mindset in je klas(sen)? Haal dan een ervaren mindsetleraar in je klas! Deze kan door middel van activiteiten de basis van mindset neerzetten in je klas: vast- en groeidenken, neuroplasticiteit en groeitaal komen hierbij aan bod.

Een dagdeel is naar wens te verspreiden over meerdere klassen. Dit kun je precies afstemmen met de trainer.

Een ouderavond is bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen de op groei gerichte omgeving van kinderen nog verder wordt vergroot en versterkt!

In deze interactieve lezing raken ouders geïnspireerd om hun eigen mindsets onder de loep te nemen, en ze krijgen een aantal praktische handvatten om ook in de thuissituatie de groeimindset te stimuleren.

Aan bod komen de mindsettheorie, Groeitaal en bijvoorbeeld de Leerkuil. Zo weten de ouders ook waar jullie op school de focus op leggen, en kunnen jullie beter samenwerken in het begeleiden van de kinderen.

Het is ook mogelijk om deze ouderavond online te geven.

Heb je een specifiek ontwikkelpunt voor je team? Ga dan zeker in overleg met ons!

Voor een module op maat rekenen wij een meerprijs, afhankelijk van het onderwerp en duur van de training.

Prijzen

De kosten voor een mindsettraject op je school zijn als volgt:

Basis – 6 modules, inclusief 3 online werkgroepbijeenkomsten € 4999,-
Aanvullende modules, per deel € 800,-
Extra werkgroepoverleg/advies/consultancy, per uur (online) € 150,-

Alle genoemde tarieven zijn:

 • gebaseerd op groepen tot 25 personen. Bij grotere groepen geldt een meerprijs. Neem contact met ons op voor een offerte via onderstaand contactformulier
 • vrij van btw vanwege onze CRKBO-registratie
 • exclusief reiskosten (€ 0,49 p/km)
 • inclusief voorbereiding en werkmaterialen

Op onze trainingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Je leest deze hier.

Wil je met ons aan de slag? Of wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Stel je vraag: